Notice

This site uses profiling cookies of third parties. If you want either to know more or to refuse consent to all or just some cookies, please click here.
By clicking on any element on the page you accept the use of cookies.

Användningsområden

Lantbruk

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter anpassade till lantbruksrelaterade applikationer. Vi erbjuder produkter för att detektera nivå av t ex spannmål, foder och säd. Produkterna används t ex i silos, såmaskiner, skördare, foderstationer etc. För bevattningssystem har vi produkter för styrning och övervakning.

Dörrar, portar, passagesystem

Våra produkter för dörrar, portar och passagesystem är utvecklade för att uppfylla de högt ställda krav inom säkerhet.

Fastighetautomation

Carlo Gavazzis produkter för byggnadsautomation är utvecklade för att underlätta och möjliggöra kostnadseffektiva installationer. I sortimentet ingår produkter för energimätning, styrning av belysning, signalöverföring för värme och ventilation och motorstyrningar. Produkterna lämpar sig för installationer inom alla typer av byggnader som kommersiella, kontor, skolor och industri.

Energimätning

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter för applikationer där det finns behov av energimätning, analys och signalomvandling. Produkterna används inom industri och fastighet för att tillhandahålla mätvärden för analys och åtgärd.

Livsmedel

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter som är specifikt utvecklade för att styra och detektera processer för produktion av livsmedel. Vi har produkter för styrning av t ex värme och motorer, beroende på detektering finns det olika typer av mekaniska och beröringsfria givare. Vi uppfyller ECOLAB och IP69K som är vanliga krav inom produktion av livsmedel.

HVAC system

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter för styrning och övervakning av värme och ventilationsanläggningar. Vi har produkter anpassade för t ex pelletsbrännare, värmepumpar, ventilationsaggregat, kylaggregat mm.

Hissar

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter för automation och övervakning av hissar och rulltrappor för att minimera driftskostnaderna och reducera oplanerade driftstopp.

Förpackningsmaskiner

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter för automation och övervakning av förpackningsmaskiner. Våra produkter lämpar sig för moment i maskinen som fyllning, emballering, försegling, etikettering och kontroll. Med våra säkerhetsprodukter skyddas operatörerna från rörliga maskindelar.

Plastmaskiner

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter för automation och övervakning av plastmaskiner. Våra produkter lämpar sig för många olika typer av moment som nivådetektering, värmereglering och för att säkra av ett område där operatör och maskin ska kunna samverka.