Notice

This site uses profiling cookies of third parties. If you want either to know more or to refuse consent to all or just some cookies, please click here.
By clicking on any element on the page you accept the use of cookies.

Ultraljudsgivare

Egenskaper
- Cylinderformade i M18 och M30 utförande
- Detekteringsavstånd på upp till 8000 mm
- Analoga modeller med 0-10 VDC eller 4-20 mA utgångar
- Finns med två transistorutgångar för t ex fyllnings- alt tömnings-funktion
- Teach-funktioner på mer avancerade modeller för att konfigurera gränsvärden

Applikationer
Carlo Gavazzis ultraljudsgivare är utvecklade för nivådetektering, avståndsmätning och beröringsfri gränslägesdetektering i krävande miljöer. De kan detektera på långa avstånd inom applikationer som transportband, sortering eller träbearbetning, avkänning i silosar, tankar och dammar.

Välj produkt

Dokumentation

UA18/UA30 Series